“Cokolivsi myslíš
mysli naopak.”

Paul ARDEN

09.01.2020

Tužka - základní nástroj umělce

S tužkou se již potkal každý z nás, ať již v hodinách geometrie, nebo při tvoření poznámek na okraji stránky, tím ale není možné zjistit její skutečné možnosti. Nejlepší poznání je ponoření se do tajemství kresby.

olowek-prima-art

olowek-prima-art2

Každý, kdo chce být umělcem nebo si jen rád kreslí pro své vlastní potěšení, by si měl uvědomit důležitost tvrdosti tužky. Nejoblíbenější, které studenti používají a které jsou nejlepší i při psaní jsou HB, což je střední tužka. Tužky označené písmenem H jsou tvrdé tužky, které se používají především k vytváření technických výkresů. Tužky označené B jsou měkké tužky, které by měly být v zařízení dílny každého malého a většího kreslíře. Čára nakreslená s nimi bude mnohem tmavší a silnější než ta, která je z tužky H. Úroveň tvrdosti tužky není nic jiného než proporce jejích „složení“ - grafit a kaolin. Měkké tužky (B) mají více grafitu, tvrdé tužky (H) mají více kaolinu.

Stojí za to znát význam těchto značek? Samozřejmě záleží na tom, k čemu bude tužka použita, ale pokud s ní chcete vytvořit krásné kresby, je dobré znát toto označení. Vytváření stínů a hloubek ve výkresu bude s pravou tužkou mnohem snazší, a proto bude efekt uspokojivější.

olowek-prima-art4

Stejně jako v mnoha oblastech života tak i v kresbě - praxe dělá mistra. Pokud dítě projeví zájem o kresbu, vyplatí se mu poskytnout kvalitní tužky, které mu umožní rozvíjet vášeň - konec konců, velké umění začíná malým... :)